Meitman OÜ pakub teenuseid:
  • Fekaalivedu
  • Reovee vedu
  • Kuivkäimla tühjendamine
  • Settekaevu tühjendamine
  • Septiku tühjendamine
  • Liigvee äravedu
  • Rasvapüüduri puhastus
  • Liivapüüduri puhastus
  • Mudapüüduri puhastus